Faste aktiviteter.
Kontingentopkrævninger udsendes i januar.

Generalforsamling afholdes 27 februar kl. 19.00

Forårsrengøring den ? marts. Vi starter med 
morgenkaffe og rundstykker kl.09.00

Standerhejsning lørdag den 14 marts kl. 16.00

   
Afriggerfest afholdes normalvis den sidste lørdag i oktober. Ændringer kan dog forekomme.


 
Sankt Hans
Starter med eftermiddagskaffe kl. 14.30
Grillen tændes kl.17.30 og du skal selv medbringe det du vil have at spise.
Drikkevarer købes i klubben.
Det er dog muligt at medbringe sin egen vin mod betaling af proppenge, 20 kr. pr. flaske.

VEL MØDT!
Copyright Fænøsund Sejlforening
Lav din egen hjemmeside med mono.net
"));